Logo
Natisni to stran

Stalna razstava: Korak za korakom

V protokolarnih prostorih obnovljenega gospodarskega poslopja Žičke kartuzije je od oktobra 2010 na ogled stalna razstava Korak za korakom. Razstava je zasnovana kot konservatorska galerija; prikazuje več kot tridesetletno delo konservatorske stroke pri obnovi kartuzije in je pomemben vir informacij o stanju, kakršno je današnjim obiskovalcem večinoma neznano in skrito.

Razstavo je pripravil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota v Celju, v sodelovanju z Občino Slovenske Konjice ob praznovanju 850-letnice prihoda kartuzijanov v dolino Žičnice.

Programi obnove in projekti revitalizacije Žičke kartuzije so izdelani z namenom, da bi v enovito krajinsko spomeniško območje postavljene objekte spomenika celostno zavarovali, ohranili, predstavili in oživili. Razen v evropsko primerljivih gradbenih kvalitetah stavb in zaključenem prostoru kartuzije se enkratnost spomenika kaže tudi v ohranjeni dvojnosti prostorske zasnove kartuzijanskega samostana z nepozidanim vmesnim prostorom med Spodnjim in Zgornjim samostanom. Mir, ki je še ohranjen, prvobitnost in duh prostora dajejo kartuziji še dodatno vrednost, ki osmišlja preteklo in prihodnje vloženo delo. Seveda bosta pri vseh nadaljnjih postopkih potrebna preudarnost in razmislek, da ne bodo le-ti spomeniku v škodo. Z  nedestruktivnimi arheološkimi metodami  bo potrebno  raziskati kulturne plasti celotnega območja poselitve Zgornjega  in Spodnjega samostana ter sedaj zasutih ribnikov. Čimprej bo potrebno s historično streho prekriti tudi cerkev sv. Janeza Krstnika, saj so za izvedbo projekta dani vsi elementi. Cerkev brez strehe je manjkajoči element v dojemanju celotnega kompleksa Zgornjega samostana, ki bo tako pridobil na prvotni pričevalnosti. Cerkev bo samo tako lahko kljubovala vremenskim razmeram in ohranjala pomemben del našega zgodovinskega spomina prihodnjim generacijam.

Vir: Zloženka Korak za korakom... Obnova Zgornjega samostana Žičke kartuzije (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje) 

Oceni ta predmet
(0 glasovi)
TIC Slovenske Konjice