Menu
Tablet menu

Cerkev svetega Jurija

Cerkev svetega Jurija s svojo mogočno podobo daje Slovenskim Konjicam svoj pečat in zaključuje podobo Starega trga, ki novim generacijam pripoveduje zgodbe preteklosti.

"Pražupnija Konjice se leta 1146 prvič omenja v do danes ohranjeni listini patriarha Peregrina (1132-1160) iz Ogleja, še starejša prvotna cerkev na mestu sedanje pa se ni ohranila. Najstarejši del sedanje cerkve je glavna ladja, ki je bila pozidana v 12. ali 13. stoletju. Križno rebrasti obok s figuralnimi konzolami in sklepniki iz okoli 1400 kaže na bližino celjske kamnoseške delavnice. Pred letom 1369 je bila h glavni ladji na severni strani prizidana grobna kapela konjiških gospodov, ki je bila posvečena svetemu Jakobu. Pred letom 1464 so jo spremenili v stransko ladjo, krito s štiripolnim križnorebrastim obokom, s tem, da so jo podaljšali in jo s štirimi loki povezali z glavno. Obočna poslikava prezbiterija kaže na dela iz kroga Friderika Beljaškega iz začetka 15. stoletja.

Stavba je poznogotska, sestavljajo pa jo: pravokotna ladja predromanskih proporcev, verjetno zgrajena koncem 13. stoletja, v drugi polovici 14. stoletja dodana križnorebrasto obokana stranska ladja, tristrano sklenjen križnorebrasti in z zunanjimi oporniki obdan prezbiterij iz konca 14. stoletja, na zahodni strani zvonik, ter na južni strani baročna Roženvenska kapela.  

Prvotni leseni strop v glavni ladji so v času delovanja nadžupnika Valentina Fabrija (1487 - 1497) nadomestili s tripolnim obokom na notranjih opornikih: opečna rebra tvorijo preplet polkrožnih lokov in šesterokotnikov ter delno prosto segajo v prostor. O tem priča tudi ohranjeni sklepnik v glavni ladji, z grbom nadžupnika Fabrija, z nakovalom in kladivom.

Delno je ohranjen neogotski veliki oltar s kipom svetega Jurija iz leta 1869, ob stenah prezbiterija pa so razpostavljene nadnaravno velike plastike s prejšnjega baročnega oltarja, ki prikazujejo apostole: svetega Petra, svetega Pavla, svetega Hieronima in svetega Janeza Krstnika, delo Mersijeve kiparske delavnice, znane po svojem delovanju v Rogatcu in pozneje v Slovenj Gradcu. V stranski ladji, tako imenovani »stari cerkvi,« stoji marmornat oltar svetega Križa iz leta 1713, delo ljubljanske Mislejeve delavnice. Oljne slike na oltarjih svetega Frančiška Ksaverija in svetega Miklavža v baročni kapeli so delo Janeza Andreja Straussa (1721 - 1783) iz Slovenj Gradca.

V baročni roženvenski kapeli so ohranjene freske Jožefa A. Lerchingerja z marijansko motiviko in personifikacijo štirih letnih časov iz leta 1749. Ključ do razlage fresk nam daje še danes ohranjeni kronogram. Na oboku prezbiterija so še danes vidne gotske freske iz prve polovice 15. stoletja. V cerkveni ladji so bile med zadnjo prenovo odstranjene freske tako imenovanih furlanskih slikarjev iz Humina Jakoba Brolla in Tomaža Fantonija. 

V stenah je vzidanih več nagrobnikov, med drugimi heraldični epitaf Ortolfa Konjiškega († 1370), figuralni epitaf Valentina Fabrija († 1509) ter nagrobni epitaf škofa Boštjana Glavinića de Glamoć (* 1630, † 1697) z latinskim napisom.

Zvonik izvira iz konca 13. stoletja in se s svojo mogočno arhitekturo uvršča med najstarejše in največje na slovenskem Štajerskem."

Vir:
http://sl.wikipedia.org/wiki/Cerkev_svetega_Jurija,_Slovenske_Konjice

 

Preberite več...

Dvorec Trebnik

Zgodovina Dvorca Trebnik:

Zgodovina Dvorca Trebnik sega daleč nazaj v 14. stoletje, natančneje v leto 1308, ko je bil v zgodovinskih virih prvič omenjen kot "Trebnikke", kot dvor pod konjiških gradom pa je bil omenjen leta 1362. Dokončno podobo, kot jo ima danes, je dvorec dobil v 16. stoletju.

Dogajanja skozi čas so vplivala nanj in na njegove lastnike. Najbolj značajski in pomemben lastnik je bila rodbina Windischgrätz, ki je posedovala dvorec od leta 1828 in vse do konca druge svetovne vojne. V njem so živeli le občasno, služil jim je bolj kot letna rezidenca. Ogromno pozornosti so posvečali okolici, predvsem urejanju vrtov. Imeli so urejeno vrtnarijo in svojega vrtnarja. Od tod izhaja tudi velika ljubezen do rož, ki se je razširila v Slovenskih Konjicah in živi še danes.

Po vojni je dvorec prišel v last Občine Slovenske Konjice, ki je dvorske prostore namenjala različnim dejavnostim, kot so kino, kavarna, otroški vrtec in druge. Le to je najverjetneje vplivalo na dokaj revno in zapuščeno stanje, v katerem je bil dvorec leta 1997.

Od takrat naprej pa se je začelo novo obdobje dvorca Trebnik. Sledile so prenove poslovnih prostorov. Zaposleni na dvorcu so leta 1999 proizvedli prve izdelke in jim vdahnili rdečo nit, ki spremlja blagovno znamko Dvorec Trebnik še danes - naravni izdelki, s katerimi ljudje ne samo skrbijo za svoje zdravje in boljše počutje, ampak z njimi razvajajo tudi druge.

Kmalu so pričeli prihajati tudi prvi obiskovalci, za katere so se pripravili animacijski programi. Vsi programi so v sebi združevali tudi izobraževalno noto, tako da so se obiskovalci skozi voden ogled razvedrili in si ogledali celotno posestvo dvorca (zeliščni vrt, zeliščno galerijo, grajski park, razstavne zbirke, predstavitveni film), hkrati pa so se informirali tudi o zdravilnih rastlinah ter spoznavali, kako si lahko pomagajo sami, bodisi ob določenih težavah ali pa le, kako lahko izboljšajo svoje splošno počutje.  

Zeliščna galerija dvorca:

Zeliščna galerija Dvorca Trebnik nudi širok in pester izbor naravnih izdelkov iz zelišč. Ob prihodu v zeliščno galerijo vam topel sprejem pričara naša prodajalka, ki vam podrobno razloži vse podrobnosti, koristi in zdravilne učinke posameznih zelišč in uporabnost naših proizvodov. Zeliščna galerija vam ponuja celoten nabor izdelkov, ki jih najdete v spletni trgovini ter v katalogu.

 

Delovni čas zeliščne galerije:

PON - PET                        od 10. do 14. ure

SOB, NED, PRAZNIKI      Zaprto

 

Preberite več...
Naroči se na ta RSS
  1. Novo
  2. Povezave
16. Festival lepopisja in "tihi sprehodi" v Žički kartuziji
BREZPLAČNA VODENJA ODPOVEDANA
Evropski teden mobilnosti 2020
Zelena doživetja v TDRP
Poletnica na Starem trgu: EDENON
Kartuzijanska pot vina in zeliščnih napitkov
Izšla je 5. številka časopisa TDRP
Brezplačen avtobus v Žičko kartuzijo in na Roglo
PAKET "UŽIJ SLOVENSKE KONJICE"
IZOBRAŽEVANJE TURISTIČNIH VODNIKOV V TDRP
OBČINA SLOVENSKE KONJICE PRAZNUJE
#MOJE MESTO - Nagradna igra Združenja zgodovinskih mest Slovenije
 V2
 efs
« September 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Iskanje po strani

Style I Style II Style III