Menu
Tablet menu

Cerkev svetega Jurija

Cerkev svetega Jurija s svojo mogočno podobo daje Slovenskim Konjicam svoj pečat in zaključuje podobo Starega trga, ki novim generacijam pripoveduje zgodbe preteklosti.

"Pražupnija Konjice se leta 1146 prvič omenja v do danes ohranjeni listini patriarha Peregrina (1132-1160) iz Ogleja, še starejša prvotna cerkev na mestu sedanje pa se ni ohranila. Najstarejši del sedanje cerkve je glavna ladja, ki je bila pozidana v 12. ali 13. stoletju. Križno rebrasti obok s figuralnimi konzolami in sklepniki iz okoli 1400 kaže na bližino celjske kamnoseške delavnice. Pred letom 1369 je bila h glavni ladji na severni strani prizidana grobna kapela konjiških gospodov, ki je bila posvečena svetemu Jakobu. Pred letom 1464 so jo spremenili v stransko ladjo, krito s štiripolnim križnorebrastim obokom, s tem, da so jo podaljšali in jo s štirimi loki povezali z glavno. Obočna poslikava prezbiterija kaže na dela iz kroga Friderika Beljaškega iz začetka 15. stoletja.

Stavba je poznogotska, sestavljajo pa jo: pravokotna ladja predromanskih proporcev, verjetno zgrajena koncem 13. stoletja, v drugi polovici 14. stoletja dodana križnorebrasto obokana stranska ladja, tristrano sklenjen križnorebrasti in z zunanjimi oporniki obdan prezbiterij iz konca 14. stoletja, na zahodni strani zvonik, ter na južni strani baročna Roženvenska kapela.  

Prvotni leseni strop v glavni ladji so v času delovanja nadžupnika Valentina Fabrija (1487 - 1497) nadomestili s tripolnim obokom na notranjih opornikih: opečna rebra tvorijo preplet polkrožnih lokov in šesterokotnikov ter delno prosto segajo v prostor. O tem priča tudi ohranjeni sklepnik v glavni ladji, z grbom nadžupnika Fabrija, z nakovalom in kladivom.

Delno je ohranjen neogotski veliki oltar s kipom svetega Jurija iz leta 1869, ob stenah prezbiterija pa so razpostavljene nadnaravno velike plastike s prejšnjega baročnega oltarja, ki prikazujejo apostole: svetega Petra, svetega Pavla, svetega Hieronima in svetega Janeza Krstnika, delo Mersijeve kiparske delavnice, znane po svojem delovanju v Rogatcu in pozneje v Slovenj Gradcu. V stranski ladji, tako imenovani »stari cerkvi,« stoji marmornat oltar svetega Križa iz leta 1713, delo ljubljanske Mislejeve delavnice. Oljne slike na oltarjih svetega Frančiška Ksaverija in svetega Miklavža v baročni kapeli so delo Janeza Andreja Straussa (1721 - 1783) iz Slovenj Gradca.

V baročni roženvenski kapeli so ohranjene freske Jožefa A. Lerchingerja z marijansko motiviko in personifikacijo štirih letnih časov iz leta 1749. Ključ do razlage fresk nam daje še danes ohranjeni kronogram. Na oboku prezbiterija so še danes vidne gotske freske iz prve polovice 15. stoletja. V cerkveni ladji so bile med zadnjo prenovo odstranjene freske tako imenovanih furlanskih slikarjev iz Humina Jakoba Brolla in Tomaža Fantonija. 

V stenah je vzidanih več nagrobnikov, med drugimi heraldični epitaf Ortolfa Konjiškega († 1370), figuralni epitaf Valentina Fabrija († 1509) ter nagrobni epitaf škofa Boštjana Glavinića de Glamoć (* 1630, † 1697) z latinskim napisom.

Zvonik izvira iz konca 13. stoletja in se s svojo mogočno arhitekturo uvršča med najstarejše in največje na slovenskem Štajerskem."

Vir:
http://sl.wikipedia.org/wiki/Cerkev_svetega_Jurija,_Slovenske_Konjice

 

Preberite več...

Slovenske Konjice

  • Objavljeno v TIC

Tik preden Vas v svoj objem zavijejo mogočni Pohorski gozdovi, se odprejo vrata v mesto s tisočletno starotrško zasnovo. Slovenske Konjice, prijazno srednjeveško podeželsko mesto s skoraj šest tisoč prebivalci, je položeno med skrivnostno Konjiško goro na eni strani, na drugi pa ga objemajo sončni zlati griči vinorodnih Škalc. Mesto, katerega prva pisna omemba sega v leto 1146 pod nazivom Counowiz, s številnimi okoliškimi vasmi zaokroža podobo doline ob reki Dravinji. Slovenske Konjice so središče Dravinjske doline, ki se od tukaj s svojimi lepo obdelanimi polji in griči odpre vse do pod Boča, Ptujske gore, Haloških goric in Dravskega polja.

Mesto že vrsto let velja za zgled prijaznosti in urejenosti. Do sedaj je bilo odlikovano s številnimi žlahtnimi priznanji za urejeno in gostoljubno okolje v okviru tekmovanja Moja dežela - lepa in gostoljubna, ki ga organizira Turistična zveza Slovenije. Na prestižnem tekmovanju Entente Florale Europe pa je prejelo kar dve zlati medalji (1998, 2014), kar ga postavlja ob bok najlepše urejenih evropskih mest. V letu 1998 je bronasto priznanje prejela tudi vas Žiče, kar je dokaz urejenosti celotne občine.

Korenine preteklosti zaznamujejo življenje ljudi v mestu in v okoliških vaseh. Zgodovina skoraj 870 let starega konjiškega trga pod Cerkvijo svetega Jurija daje mestu dušo. Bogato izročilo preteklosti je polno doživetij - so zgodbe boljših in slabših časov, je bogata kulturna in naravna dediščina generacij ljudi, ki so tukaj ustvarjali in živeli. Mesto ponuja polno presenečenj.

Za sprehode so najlepša doživetja skozi Stari in Mestni trg. Stari trg mesta v zavetju mogočne farne Cerkve svetega Jurija ohranja zasnovo iz časa prvih omemb, skozenj je venomer moč čutiti nežen vetrič preteklosti. Poseben čar mu daje konjiški potoček. Zgodovinsko ime potočka Ribnica so sčasoma zamenjala imena, ki so jih domačini izpeljali iz tukajšnjih legend in jih podelili potočku, ki ga imajo radi. Njegova očarljivost ostaja.

Stari trg z mestnim parkom je svojo današnjo podobo dobil v letu 2013, ko je, z zaključkom projekta obnove, postal sodobno urbano središče, stičišče prebivalcev vseh generacij in ob povezavi z ohranjeno stavbno dediščino in naravnim okoljem tudi turistično izjemno prijazna lokacija.

Trške hiše ponujajo raznovrstna doživetja preteklosti. V obnovljeni meščanski hiši v osrčju starega mestnega jedra kraljuje Mestna galerija Riemer, kjer se oko odpočije na več kot sedemdesetih slikarskih delih svetovno znanih domačih in tujih avtorjev. Povsem druga oblika preteklosti pa se vam razodene v Muzeju predmetov avstro-ogrskega obdobja v neposredni bližini Cerkve sv. Jurija, na Starem trgu 35. Svojo preteklost na ogled postavlja še Gasilski muzej Dravinjske doline, ki priča o začetkih delovanja gasilstva na Slovenskem. Skozi svoje zgodovinske zbirke vam mesto pripoveduje njegove nepozabne in edinstvene zgodbe.

V parkih ob Dvorcu Trebnik, ob zaključku potepa po starem mestnem jedru, je v senci pod mogočno Konjiško goro zopet moč začutiti utrip preteklosti. Dvorski oskrbnik ali oskrbnica vas popelje v zeliščno prodajalno dvorca in vas pogreje z zdravilnimi zeliščnimi napitki. Lepo speljana Zmajčkova gozdna učna pot, kratek izlet na konjiški Stari grad ali daljši na razgledno točko Skala ali celo na najvišji vrh Stolpnik z razglednim stolpom in lovsko kočo Štepih, prijetno utrudijo telo in osvežijo misli.

Doživite Slovenske Konjice z okoliškimi vasmi in s sabo odnesite okus po tradiciji, domačnosti in prijaznosti.

Konjice preprosto moraš imeti rad!

Ko legenda zaživi

Konjiški valček

 

Preberite več...
Naroči se na ta RSS
  1. Novo
  2. Povezave
Otvoritev izposojevalnice e-koles
Svetovni dan turizma - strokovni posvet in dan oprtih vrat
Poletnice v Starem trgu: AKUMULATORJI
Dan odprtih vrat letališča Slovenske Konjice
Poletni glasbeni večeri v Žički kartuziji
Konjiška legenda - 3D sestavljanka
Brezplačen voden ogled Slovenskih Konjic
Slovenski vikend v Biogradu na Moru
Kulturni utrip 2018
December v Slovenskih Konjicah
24. Kolesarska dirka po Sloveniji
Žička kartuzija odpira vrata in okna
 V2
 efs
« May 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Iskanje po strani

Style I Style II Style III